ACTIVITATS

Amb l’aigua com a cor del projecte, l’esperit de Wetness s’inspira en l’element per a cercar l’evolució constant dels Aquafans. No hi ha límits per aprendre cada dia més, superar-se i cuidar-se.

 • TRAINING

  Wet aerobic

  Activitat cardiovascular a la piscina. Es segueix una coreografia amb exercis de gran implicació muscular i contra la resistència que ofereix l'aigua.
  Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet step

  Treball cardiovascular aquàtic sobre una plataforma enganxada al fons de la piscina poc profunda. Es realitza una coreografia seguint el ritme de la música.
  Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet gym

  Activitat aquàtica dirigida que treballa la millora de la condició física general mitjançant exercicis de treball aeròbic i de tonificació.
  Baixa - Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet circuit

  Circuit format per exercicis de caràcter global en el qual es treballa en cada estació la part muscular i la part cardiovascular.
  Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet interval

  Activitat dirigida aquàtica que combina intervals degudament diferenciats de treballs d’alta i baixa intensitat. Els exercicis poden ser tant globals com analítics i de natació.
  Alta intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet hard

  Combina exercicis de treball funcional amb diferents tipus de materials fora de l'aigua, i exercicis aquàtics de natació i fitness aquàtic. L'objectiu d'aquesta activitat és fer un treball global de condició física de manteniment i/o millora de les capacitats físiques bàsiques entrenant amb un mètode continu.
  Alta intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet balance

  Activitat física mixta que busca equilibrar el benestar del cos i la ment per mantenir i/o prevenir molèsties i rigideses de l’esquelet. Es treballa la consciència corporal, la resistència, la força, l'equilibri i la mobilitat articular.
  Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet core

  Treball específic de tonificació del conegut core, àrea que està formada per tota la zona de la faixa abdominal. La tipologia d'exercicis i l'ús del material és variada segons les necessitats individuals per tal de facilitar o intensificar la dificultat.
  Alta intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet stretch

  Treball específic d'estiraments tant de tipus analítics com de caràcter global, per tal de mobilitzar i estirar gran part de grups musculars. La durada de la sessió és de 15 minuts.
  Mitjana intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet duatló

  Activitat dirigida que combina dues disciplines: córrer i natació. L'activitat busca un entrenament esportiu no competitiu a la vegada que intens, però s'organitzen de tal manera que es puguin entrenar de la forma més similar a la competició real.
  Alta intensitat.

  VIEW Workout
 • TRAINING

  Wet triatló

  Activitat que vol reproduir i entrenar les tres disciplines del triatló (córrer, ciclisme indoor i natació) sense anar lligat a l'objectiu competitiu. Una manera d'entrenar tres disciplines majoritàriament cardiovasculars de manera intensa. Es pot assistir a la pràctica d'una, dues o les tres disciplines respectant les característiques i pautes que fa constar que és una sola activitat de llarga durada (90min).
  Alta intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet capacity kids

  Activitat aquàtica escolar per a nens amb necessitats educatives especials. Es fa un treball de familiarització i desenvolupament motriu en el medi aquàtic.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet capacity senior

  Activitat aquàtica per a persones amb necessitats educatives especials. Es porta a terme un treball de coneixement i desenvolupament motriu en el medi aquàtic.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet healthy

  Programa de salut adreçat a persones amb patologies del sistema locomotor, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars… Els principals objectius del programa són millorar la salut per mitjà de l’activitat aquàtica i la qualitat de vida.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet therapy

  Programa dirigit a aquelles persones que volen corregir problemes d’esquena i/o posturals mitjançant exercicis específics. Es realitza una sessió en sec i una altra a la piscina.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet therapy junior

  Programa destinat a tots els nens/nenes de 9 a 17 anys que tenen problemes d’esquena (desalineacions de raquis). Es combinen exercicis en sec amb activitats a la piscina.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet fibro

  Programa que combina l’activitat aquàtica i en sec, destinat a millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb fibromiàlgia.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • HEALTH

  Wet mummy

  Activitat aquàtica per a dones embarassades. Es realitzen exercicis de mobilitat articular, tonificació i càrdio a una baixa i mitjana intensitat. Les sessions tenen com a objectiu mantenir a la futura mare en forma, i prevenir i alleugerar les molèsties de l'embaràs.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet baby

  Dirigit a nadons entre els 6 i 36 mesos. L'objectiu és afavorir l'autonomia del nen en el medi aquàtic i facilitar el procés evolutiu mitjançant la pràctica d'una àmplia gamma d'activitats aquàtiques que li permetin tenir un gran bagatge de vivències motrius, físiques i psíquiques, conjuntament amb la relació que s'estableix entre pares i nadons.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet kids I: 2-3 anys

  El principal objectiu d’aquest programa és la familiarització de l’infant amb el medi aquàtic a partir del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments, per aconseguir una autonomia motriu aquàtica. Les activitats es plantegen des d’una vessant pedagògica, que respecta l’evolució i la voluntat del nen, amb la finalitat de contribuir des de l’àmbit aquàtic a la seva educació integral.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet kids II: 3-4-5 anys

  Es mantenen els objectius de wet kids I, de familiarització amb el medi a través del treball d’hàbits d’higiene, d’eines bàsiques motrius i petits desplaçaments. Aconseguir una autonomia motriu aquàtica és la meta final, i a la vegada contribuir a l’educació integral de l’alumne, incidint en conceptes de grup, valors i normes, entre d’altres. Construir una bona base de domini del medi serà important per facilitar posteriors aprenentatges a partir dels 6 anys.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet junior I: de 6 a 9 anys

  Els objectius principals en aquestes edats són millorar les habilitats dins l’aigua i incidir en l’aprenentatge motriu. S’introdueixen les tècniques d’estil, un cop el nen ha assolit un domini del medi adequat en les etapes anteriors. Tot i així, es continua tenint en compte l’evolució de cada nen, per adaptar la pràctica en cada cas, i els hàbits d’ordre i higiene continuen presents.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet junior II: de 10 a 12 anys

  Millora de les habilitats dins d'aigua, amb especial atenció a l'aprenentatge motriu. Perfeccionament de les tècniques d'estil.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet junior III: de 12 a 16 anys

  Coneixement dels diferents esports aquàtics, treball de manteniment físic i introducció de conceptes d'entrenament.
  Baixa intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet young: de 16 a 18 anys

  Es treballen les diferents disciplines aquàtiques, i relacionades amb elles tècnica, entrenament, formes jugades, entre d'altres.
  Mitja intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet senior

  Programa d'activitats dirigides a persones a partir dels 16 anys que els agrada nedar i volen aprendre i/o millorar la seva tècnica d'estils de natació.
  Mitja intensitat.

  VIEW Workout
 • ACADEMY

  Wet senior +

  Activitat aquàtica per a gent gran. Es realitzen exercicis propis de natació i de la tècnica dels estils, tenint en compte les característiques específiques d'aquest grup de població.
  Mitja intensitat.

  VIEW Workout

Want your own personal in-shape trainer?